top of page

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w NoSurprise Sp. z o.o.

Przetwarzanie w NoSurprise  Sp. z o.o. danych osobowych kandydata na pracownika 

Przetwarzanie danych osobowych pracowników w NoSurprise  Sp. z o.o. 

Przetwarzanie w NoSurprise  Sp. z o.o. danych osobowych klientów, kontrahentów i gości

bottom of page